tovorna letala

Transport : označuje prenos ali prevoz ljudi oziroma dobrin z enega kraja na drug kraj. Omogočajo ga, prvo - prevozna sredstva s katerimi se ga opravlja in pa drugo - infrastruktura, ki omogoča prvim sredstvom, da po njej le ta potekajo, oziroma se transportirajo (prevažajo, pretakajo ali kakorkoli že, odvisno pač od načina).

Transport lahko delimo na transport ljudi in transport dobrin.

Prevoz oz. transport je ožji pojem od prometa. Prevoz je specializirana dejavnost, ki s pomočjo prometne infrastrukture in prometne suprastrukture omogoča proizvodnjo prometne storitve.

Port

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodaje storitve ipd.

Špediter je podjetje ali oseba, ki se za tuj račun in v lastnem imenu ukvarja z odpremljanjem blagovnih pošiljk (špedicijski posel) prek prevoznikov (železnice, ladje idr.). Glavna dejavnost špediterja je tako iskanje ter organizacija najbolj ekonomičnih in varnih pogojev za odpremo, dostavo in prevoz blaga.

Glavna skrb špediterja je v razbremenitvi naročnika s transportom in organizacijo transporta, tako da se ta lahko usmeri in posveti svoji osnovni dejavnosti. Špedicijske storitve so tiste logistične storitve, ki jih opravljajo špediterska podjetja za potrebe svojih strank, to je prodajalcev in kupcev blaga.

skladišče

Skladiščenje je funkcija, ki je odgovorna za fizično shranjevanje materiala oziroma proizvodov. Strateške odločitve skladiščenja se nanašajo na velikost in lokacijo skladišča, bolj neposredne odločitve pa na razporeditev prostora in tip potrebne opreme.
Skladiščenje je zveza in regulator med drugimi funkcijami v materialnem poslovanju, ki primosti časovne razlike med časom proizvodnje in časom uporabe različnih dobrin. Skladiščenju pravimo tudi »transport s hitrostjo 0km/h«. Cilj je imeti čim manj skladiščenja, saj zaloge obremenjujejo stroške.

 

tovorni helikopter

Logistika je proces premikanja stvari od ene točke do druge in njihovo shranjevanje na poti.