tovorna letala

Transport : označuje prenos ali prevoz ljudi oziroma dobrin z enega kraja na drug kraj. Omogočajo ga, prvo - prevozna sredstva s katerimi se ga opravlja in pa drugo - infrastruktura, ki omogoča prvim sredstvom, da po njej le ta potekajo, oziroma se transportirajo (prevažajo, pretakajo ali kakorkoli že, odvisno pač od načina).

Transport lahko delimo na transport ljudi in transport dobrin.

Prevoz oz. transport je ožji pojem od prometa. Prevoz je specializirana dejavnost, ki s pomočjo prometne infrastrukture in prometne suprastrukture omogoča proizvodnjo prometne storitve.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn