Logistični tehnik

Kandidati spoznajo delovanje različnih prometnih sistemov. Naučijo se izpolnjevati transportno dokumentacijo in jo znajo uporabljati. Usposobijo se za uporabo najnovejše informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Poznajo zakonodajo, ki pokriva področje logističnih procesov (transport, špedicija, carina, tehnika itd.) ter področje poslovanja in okolja. Spoznajo značilnosti različnih prometnih sredstev, njihovo vzdrževanje in vpliv na okolje. Usposobijo se za strokovno komuniciranje vsaj v enem tujem jeziku, kar jim bo koristilo pri mednarodni blagovni menjavi. Po končanem šolanju je kandidat sposoben organizirati transport (blaga, potnikov, informacij idr.) na najbolj optimalen način.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn