- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2):

KABOTAŽA je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik ali tuja prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;- Uredba (ES) 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta - „kabotaža“ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici skladno s to uredbo.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn