V današnjem času imamo občutek, da je transport ljudi ali blaga od ene lokacije do druge nekaj zelo enostavnega tudi pri velikih razdaljah. Vendar pa je za čim bolj učinkovit transport brez različnih motenj potrebno skrbno načrtovanje, ki je mogoče šele na podlagi velike količine teoretičnega znanja, obenem pa tudi izkušenj na področju logistike.

Nižji stroški, višja hitrost

Logistika naj bi bila v osnovi namenjena optimizaciji dveh ključnih komponent vsakega transporta – časa in cene.

Pri tem sicer pogosto naletimo na nekakšen paradoks, saj je hitrejši transport načeloma tudi dražji transport. Naloga logistike je tako poiskati najboljši možen kompromis, kar se tiče stroškov in časa transporta. Uporaba najsodobnejše računalniške tehnologiji v logistiki nekoliko olajša to nalogo, vendar zgolj računalniki še niso dovolj. Uspešna logistika namreč v prvi vrsti zahteva visoko usposobljen človeški kader, zato je kakovostna izvedba izobraževalnih programov, povezanih z logistiko, izjemno pomembna. 

logistika in transport

Tipi transporta

Izbira najustreznejšega tipa transporta in logistike sta močno prepleteni oziroma medsebojno odvisni. Po eni strani se v okviru logistike odloča, kakšen transport bi bil najbolj smiseln v posameznih situacijah, po drugi strani pa so nadaljnje faze logistike – od zaščite blaga med transportom do načrtovanja nakladanja in razkladanja –  prilagojene izbrani obliki transporta. V logistiki je namreč pogosto tako, da se posledice spreminjajo v vzroke (in obratno), zato zahteva izjemno zbran in natančen pristop.

Izbira prevoznika

Ponudba prevoznikov oziroma podjetij, ki poskrbijo za transport blaga, je precej velika. To ima sicer ogromno prednosti, vendar pa obenem pomeni, da bo izbira najboljšega ponudnika zahtevala malce več časa. Osnovni podatki so sicer večinoma dostopni na spletu, vendar vam svetujemo, da preverite tudi reference tistega, ki v določenem podjetju skrbi za logistiko pri transportu. Tako boste najlažje ocenili, ali bo storitev opravljena strokovno in ob upoštevanju dogovorjenih pogojev, ter se izognili poškodovanemu ali celo izgubljenemu tovoru in visokim stroškom transporta.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn