Logistični tehnik

Kandidati spoznajo delovanje različnih prometnih sistemov. Naučijo se izpolnjevati transportno dokumentacijo in jo znajo uporabljati. Usposobijo se za uporabo najnovejše informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Poznajo zakonodajo, ki pokriva področje logističnih procesov (transport, špedicija, carina, tehnika itd.) ter področje poslovanja in okolja. Spoznajo značilnosti različnih prometnih sredstev, njihovo vzdrževanje in vpliv na okolje. Usposobijo se za strokovno komuniciranje vsaj v enem tujem jeziku, kar jim bo koristilo pri mednarodni blagovni menjavi. Po končanem šolanju je kandidat sposoben organizirati transport (blaga, potnikov, informacij idr.) na najbolj optimalen način.

Logistični inženir

Višješolski študijski program logistično inženirstvo temelji na poznavanju logističnih in prometnih sistemih na različnih področjih dela. Program omogoča izbor izbirnih modulov glede na interes študenta. Izvajajo se tisti moduli, za katere se odločijo študenti ob upoštevanju normativa študentov za module.

 

Program obsega 6 modulov in sicer:                logist       

Modul 1 - Cestni promet

Modul 2 - Železniški promet

Modul 3 - Poslovna logistika

Modul 4 - Vojaška logistika

Modul 5 - Poštna logistika

Modul 6 - Transportna logistika

 

Železniški tir je podlaga, po kateri vozi vlak. Skupaj z ostalimi elementi železnice usmerja vlake. Sestavljen je iz dveh vzporednih tirnic, ki ju utrjujejo prečno postavljeni pragovi. Danes je razdalja med tirnicama v večini Evrope 1435 mm. To je standardna širina, ki je bila določena v Angliji, ko se je gradila prva linijska železnica, med Liverpoolom in Manchestrom.

železnica

Drugačne širine tirov v Evropi najdemo na Irskem, 1600 mm, v Španiji in na Portugalskem, kjer znaša 1668 mm, na Finskem, ker je širina prevzeta po železniški progi Moskva-St. Peterburg in znaša 1524 mm, ter preostalih delih Rusije, Belorusije, Ukrajine, Baltiških držav in Zakavkazja, kjer imajo proge širine 1520 mm.

 

To so vagoni vseh vrst, za katere je skupno, da so namenjeni za prevoz vseh vrst tovora. Poznamo odprte in zaprte tovorne vagone. Poleg tega so tu še cisterne in vagoni za prevoz avtomobilov. Vagoni lahko prevažajo kosovni tovor npr.:les, pločevino..., razsuti tovor npr.:kremenčev pesek, pšenica, premog, cement... in tekočine npr.: bencin, nafto... Popravila tovornih vagonov se v Sloveniji primarno izvajajo v SŽ-CD Proizvodnja Dobova

tovorni vagoni

 

 

Evro paleta (ang. EUR-pallet, Euro-pallet ali EPAL-pallet) je standarna paleta

euro palete

, zgrajena po specifikacijah "European Pallet Association (EPAL)". Dimenzije palete so 1200×800×144 mm. Zgrajena je iz lesa in ima najmanj 78 žebljev, teža palete je okrog 20-25 kilogramov. Paleta lahko nosi vsaj tono tovora. V tipičen polpriklopnik gre 32-34 evro palet. Euro palete se zlahka prepozna po dimenzijah in vžignih logotipih "EUR" ali "EPAL", velikokrat tudi oznaka železnice npr. DB ali SNCF. Evro palete so namenjene večkratni uporabi in so zamenljive.