SLOVENIJA

Slovenska zastava

Število prebivalcev: 2.062.623 (13.10.2014)
Lega: Slovenija je srednjeevropska država. 
Površina: 20.273 km2

Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Glavno mesto: Ljubljana (1.1.2014: 277.554 prebivalcev) 

Dan državnosti: 25.junij

Narodnostni skupnosti: italijanska in madžarska
Druge etnične skupine: Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Makedonci, Črnogorci in Albanci (večinoma so prišli v Slovenijo po drugi svetovni vojni kot ekonomski priseljenci). V Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njen položaj in posebne pravice so urejene z zakonom.

Uradni jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi madžarščina in italijanščina. 

Splošna omejitev tovornega prometa v Sloveniji

omejitve tovornega prometa
V Sloveniji ureja omejitve tovornega prometa "Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS 75/11).

Omejitev  tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:

ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure 
v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.

Sejmi Slovenija 2016

Gornja Radgona    20.8. - 25.8.  INPAK - mednarodni sejem embalaže,tehnike pakiranja in logistike

Sejmi tujina 2016

letalski sejem

Logistika in transport

Bolgarija :

Plovdiv      26.9. - 1. 10. AUTOTECH - mednarodni sejem transporta in opreme za avtoserviserje

Češka :

Brno         17.2. - 19.2.  EMBAX - mednarodni sejem pakiranja in tehnologije

Slovaška :

Bratislava   28.1. - 31.1. GASTROPACK - mednarodni sejem embalažnih materialov in strojev

Makedonija :

Skopje      18.10. - 22.10. TRANSPORT IN LOGISTIKA - mednarodni sejem transporta,logistike in telekomunikacij

Francija :

Pariz         14.11 .- 17.11. EMBALAGE - svetovni sejem tehnologije pakiranja

Gibanje cen nekaterih globalnih podjetij s področja logistike in transporta.

borza

 Uporaba goriva za komercialni prevoz

 Šteje se, da je plinsko olje, nabavljeno v Sloveniji, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz:

 

  • če je porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun, z lastnimi ali z najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 tone;
  • če je porabljeno za prevoz potnikov (linijski, izredni) z motornimi vozili kategorije M2 ali M3 skladno s predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil.

 

Upravičenci do vračila :

 Upravičenci so osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v državah članicah EU ali državah članicah EFTE. 

 Višina vračila:

Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošarine

Bodi informiran

Ime:
e-mail: