V Belgiji bo s 1. aprilom 2016 ukinjen vinjetni sistem cestninjenja za tovorna vozila NDM nad 3,5 t, uveden pa bo nov elektronski sistem.  Več informacij in možnost registracije: https://www.satellic.be/en-UK# in http://www.viapass.be/en/about-viapass/viapass-for-hgvs/

V prvi točki 6 .člena CMR konvencije je določeno, da mora CMR- tovorni list vsebovati naslednje podatke:

dan in kraj izstavitve

ime in naslov pošiljatelja

ime in naslov prevoznika

kraj in dan prevzema tovora ter kraj določen za izročitev tovora

kraj in naslov prejemnika,običajni opis vrste tovora in pakiranja

za nevarni tovor njegov splošno priznani opis

število tovorkov in njihove posebne označbe in številke

kosmato težo tovor in drugače izraženo količino

stroške povezane s prevozom (voznino,pristojbine,carino in druge stroške od sklenitve pogodbe do izročitve)

potrebna navodila za carinske in druge postopke,

izjavo da veljajo za prevoz določbe te konvencije ne glede na kakršnekoli drugačne predpise

Od 1.7.2013 je na Madžarskem uveden sistem elektronskega cestninjenja, ki je sorazmeren prevoženi razdalji.
Obveznost plačevanja cestnine se nanaša na tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t
Pri občasni uporabi cest, priporočamo relacijsko karto, katero lahko kupite na spletu ali na prodajnih točkah.
Za pogosto uporabo cest, priporočamo GO-Box naprave.
Nadzor cestnine se vrši z fiksno postavljenimi kamerami in premičnimi mobilnimi napravami.
Kaznovanje se vodi v upravnem postopku, ob ustavitvi ali brez ustavitve. Brez ustavitve se kaznuje po principu objektivne odgovornosti.

madžarska zastava

Ne vstopajte na Madžarsko, v kolikor si predhodno niste pridobili elektronske naprave (HU-GO) ali nimate v naprej kupljene relacijske karte.

Cene vinjet za leto 2016 ,v prodaji so od 1.12.2015

CESTNINSKI RAZRED 1   ,  Cena z DDV                                                                 

Letna vinjeta   55,00 EUR

Polletna vinjeta   30,00 EUR

Tedenska vinjeta   7,50 EUR

CESTNINSKI RAZRED 2A   , Cena z DDV

Letna vinjeta  110,00 EUR
Mesečna vinjeta  30,00 EUR
Tedenska vinjeta  15,00 EUR
 

CESTNINSKI RAZRED 2B  , Cena z DDV

Letna vinjeta  220,00 EUR
Mesečna vinjeta  60,00 EUR
Tedenska vinjeta  30,00 EUR

Vinjeta Slovenija 2016

Od 15.novembra do 15.marca velja zakonodaja,ko morajo biti avtomobili udeleženi v prometu opremljeni z zimsko opremo.Med zimsko opremo se štejejo zimske pnevmatike na vseh kolesih ali letne pnevmatike in ustrezno velike verige.

Kazni : 40 EUR ; če avtomobil ni opremljen z zimsko opremo ali če na pogonskih kolesih nimate verig,ko za to nastopijo pogoji.

         300 EUR ; če pozimi ne upoštevate prometne signalizacije,ki označuje zimske razmere,zaradi katere je omejen promet.

         500 EUR +5 kazenskih točk ; če pozimi nimate zimske opreme in zaradi tega ovirate promet ali povzročite zastoj na cesti.

zimske razmere

 

 

 

Bodi informiran

Ime:
e-mail: