Leta 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 561/2006, ki je določila, da morajo biti vozila, ki so dana v uporabo po 1. maju 2006 opremljena z digitalno snemalno opremo – digitalni tahograf. Digitalni tahograf nadomesti analogne tahografe in zapisuje voznikove čase voženj in počitka na pomnilniške kartice, ki zamenjajo tako imenovane papirnate tahografske vložke. Digitalni in analogni tahograf se mora uporabljati v skladu z določili Uredbe Sveta (EGS) 3821/85, ki je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 165/2014, ki bo v prihodnih letih uvedla pametni tahograf. Pametni tahograf bo imel dodane naslednje funkcije:

 

  • Zapisovanje položaja vozila v določenih trenutkih med dnevnim delovnim časom – povezava z GNSS
  • Zgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabe na daljavo.
  • Vmesnik za povezavo z inteligentnimi prometnimi sistemi. 

 

Nekaj razlogov za uvedbo pametnih tahografov

  • Za zagotovitev poštene konkurence na notranjem trgu cestnega prometa ter jasnega sporočila voznikom in prevoznim podjetjem bi morale države članice brez poseganja v načelo subsidiarnosti v skladu s kategorijami kršitev, kakor so opredeljene v Direktivi 2006/22/ES, naložiti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni.
  • Izkušnje so pokazale, da bi bilo treba za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti tahografskega sistema izboljšati nekatere tehnične elemente in postopke nadzora.
  • Uporaba tahografov, ki so povezani z globalnim satelitskim navigacijskim sistemom, je ustrezen in stroškovno učinkovit način za avtomatsko zapisovanje položaja vozila ob določenih urah med dnevnim delovnim časom, da se podpre delo inšpektorjev med nadzorom, zato bi jo bilo treba določiti.
  • Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta  zahteva, naj države članice opravijo minimalno število cestnih preverjanj. Komunikacija na daljavo med tahografom in nadzornimi organi zaradi cestnega preverjanja olajša ciljna cestna preverjanja, kar omogoča zmanjšanje upravnih obremenitev, ki nastajajo z naključnimi pregledi prevoznih podjetij.
  • Inteligentni prometni sistemi (ITS) lahko pomagajo pri obravnavanju problemov, s katerimi se srečuje evropska prometna politika, kot sta naraščanje obsega cestnega prometa in zastojev ter povečevanje porabe energije. Zato bi bilo treba v tahografih zagotoviti standardizirane vmesnike, da se zagotovi njihova interoperabilnost z aplikacijami ITS.

 

Predpisi Evropske unije

Uredba (EU)  št. 561/2006, ki določa čase voženj in počitkov za voznike.

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85, ki določa uporabo in  vgradnjo potrebne zapisovalne opreme za spremljanje časa vožnje in počitka voznikov (tahograf), z vsemi spremembami in dopolnitvami

 

Uredba (EU) št. 165/2014, ki se nanaša na nov pametni tahograf in bo postopoma nadomestila Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bodi informiran

Ime:
e-mail: