V prvi točki 6 .člena CMR konvencije je določeno, da mora CMR- tovorni list vsebovati naslednje podatke:

dan in kraj izstavitve

ime in naslov pošiljatelja

ime in naslov prevoznika

kraj in dan prevzema tovora ter kraj določen za izročitev tovora

kraj in naslov prejemnika,običajni opis vrste tovora in pakiranja

za nevarni tovor njegov splošno priznani opis

število tovorkov in njihove posebne označbe in številke

kosmato težo tovor in drugače izraženo količino

stroške povezane s prevozom (voznino,pristojbine,carino in druge stroške od sklenitve pogodbe do izročitve)

potrebna navodila za carinske in druge postopke,

izjavo da veljajo za prevoz določbe te konvencije ne glede na kakršnekoli drugačne predpise

 

Neobvezni podatki, ki se vnašajo po potrebi :

označba da prekladanje ni dovoljeno

stroške ki jih pošiljatelj prevzema nase

znesek ki mora biti plačan ob izročitvi

izjava o vrednosti tovora in znesek,ki pomeni poseben interes za izročitev

pošiljateljeva navodila  prevozniku glede zavarovanja tovora

dogovorjeni rok,v katerem mora biti tovor prepeljan

seznam listin,ki so bile izročene prevozniku

Tovorni list mora biti izdan v treh izvirnikih,ki jih podpišeta pošiljatelj in prevoznik.Če prevoznik ali pošiljatelj ne podpišeta tovornega lista ta še vedno velja.,vendar pa lahko pride do težav pri izpolnjevanju obveznosti.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bodi informiran

Ime:
e-mail: