Splošna omejitev tovornega prometa v Sloveniji

omejitve tovornega prometa
V Sloveniji ureja omejitve tovornega prometa "Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS 75/11).

Omejitev  tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:

ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure 
v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.


 V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju pa do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru v letu 2015. Letos od 27. junija do 6. septembra, pa velja prepoved:

ob sobotah od 8. do 13. ure
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure  
Posebnosti v času turistične sezone:  Na primorskih cestah velja omejitev:

ob sobotah od 6. do 16. ure

ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih pa od 8. do 22. ure.
Voznikom tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja bivanja voznika. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju, v skladu z (Ur. l. 73/2006). V kolikor prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, je potrebno pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika.Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn