Izobraževanje:

za logističnega tehnika na

Srednji prometni šoli Maribor :

http://www.srednja.prometna.net/

Gospodarska in tehniška logistika , logistika sistemov na

Fakulteti za logistiko:

http://fl.um.si/

Poslovna logistika na

Ekonomski fakulteti:

http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_poslovna_logistika

Prometna tehnologija in transportna logistika na

Fakulteti za pomorstvo in promet :

http://www.fpp.uni-lj.si/studij/

 

šolanje logist

 

Vozila pod 3500 kg:

V skladu z Zakonom o cestah se za vožnjo motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (sedanji prvi in drugi cestninski razred), po avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji od 1. julija 2008 določa obvezna uporaba vinjet.
 
Vozila nad 3500 kg :
 
Za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnih vozil, je na voljo več načinov plačevanja cestnine. Cestnina se lahko plačuje sproti, ob vsakokratnem prehodu cestninske postaje, s plačilnimi karticami ali gotovino. Za plačevanje cestnine pa lahko uporabljate DARS Kartico, DARS kartico Transporter in ABC tablico v predplačniškem ali odloženem načinu plačevanja cestnine.

Izjema je plačevanje predora Karavanke, kjer je z DARS kartico možno plačevati cestnino tudi za vozila z največjo dovoljeno maso do 3.500 kg.

Cestnina za uporabo cestninskih cest se za vozila z največjo dovoljeno maso višjo od 3,5 t v zaprtem cestninskem sistemu plača na izstopni cestninski postaji, pri odprtem cestninskem sistemu pa na vstopno-izstopni, čelni cestninski postaji.

Cene naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov  in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni. Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.

Cene goriv v Sloveniji:

DIESEL D2   :  1,197 EUR

BENCIN 95   :  1,299 EUR

 

Cene veljajo do :  27.2.2017

ročka za gorivo

Cene diesel goriva po Evropi :

Bodi informiran

Ime:
e-mail: