V Sloveniji  sistem javnega naročanja urejajo:

 Zakon o javnem naročanju,

 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju

 in področju poštnih storitev,

 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in njihovi podzakonski akti.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn